به نام خدا

آرسیت امروز اپدیت شد بعد از مدت زیادی پایین و بالا مشکلاتی که در گروه وجود داشت بالاخره ارسیت امروز تصمیم نهایی خودشو برای ادامه روند کاری خودش گرفت و گروه فعالیت خودشو با تعداد افراد محدودی که از قبل مشخص بودند به زودی شروع خواد کرد سایت گروه نیز در حال طراحی و ساخت می باشد و به زودی خیلی جدی تر و حرفه ای تر به کار ها می پردازیم .