به نام خدا

امروز کتابی برای فرا گیری لینوکس به شما معرفی میکنیم lpic1 از جادی میرمیرانی استاد بزرگ لینوکس برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید

دانلود کتاب